Makale Yazarı

Manyetik pusula buluş edildiğinden bu güne esasta değişmediği için enteresan aletlerden biridir. Tabi ki geliştirilmiştir, daha dayanıklı ve kesin bir duruma getirilmiştir; ne mevcut ki esas konsept, yüzlerce yıl önce bulunduğu bu gibi duruyor. Makale Yazarı Pusulanın ilk şekilde ne zaman buluş edildiğine dair bazı karışıklıklar mevcut. çin kültürü muhakkak icatla şereflendirilebilir, ve antik çin kaynakları 2. yüzyıla kadar manyetik iğneleri referans göstermekte. fakat pusulanın ilk tartışmasız varlığı 11. yüzyılda ortaya çıkmıştır; \`Dream Pool Essays\` adlı bir kitap, bir iğnenin kuzeyi göstermesi için nasıl magnetize edilip ipek bir ipe nasıl tutturulması gerektiğini ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır. Makale Yazarı Yolculukta pusuladan faydalanma da derhal peşinden geldi, pusulanın kullanıldığı ilk yolculuk bir 12. asır çalışması olan \`Pingzhou Table Talks\` adlı eserde kaydedilmiştir.

Ne sıklıkla olursa olsun, pusulanın son 1000 yılda varlığı inkar edilemez. Makale Yazarı Ne var ki, o antik çinli mucitlerin bizim küçük, cep boyutunda olan pusulalarımızı kendi icatları olarak tanıyacakları şüphelidir. modern pusulalar genel olarak avuç içine sığacak kadar küçüktür. Makale Yazarı Kuzeyi gösteren manyetik iğneler yada sıvı dolu kapsüllerde dönen iğneler kullanırlar. Makale Yazarı Kapsüldeki sıvının avantajı, iğnenin hareketini bastırmasıdır, sarkaç gibi sallanmasını önleyerek daha çabuk şekilde sabitlenmesini sağlar. kuzey yönü genellikle fosforlu boyayla işaretlenir, böylece sönük ışıkta bile kullanıcı pusulayı okuyabilir.

çağdaş pusulalar genelde ayrı bir manyetik iğneye sahip bir iletki de kullanırlar. Bu tasarımda, manyetik iğneyi kapsayan dönen kapsül yön çizgileriyle ve dışa yönelmiş bir okla uyumludur. Seyahat kısmını gösterici içeren saydam bir baz levha üstüne oturtulur. iletkilere sahip pusulalar doğrudan bir haritadan faydalanmak için kullanılabilir. mevcut konumu, gidilecek yere bağlayacak biçimde pusulanın kenarı haritaya yerleştirilir. Pusulanın tabanındaki yön çizgileri işaretlenmiş bir boylamla hizalanarak, pusula iğnesini de tam olarak ihmal ederek gerçek kuzeyle beraber döndürülür. Ortaya çıkan harita yolculuk doğrultusu çizgisinden okunarak, amaca kadar takip edilir.

Bir pusula kullanırken civarda manyetik güç uygulayabilecek herhangi bir cisim bulundurmamak mühim bir şeydir. eğer pusula bir arabaya yakınsa, mesela, manyetik iğne akünün veya motorun elektromanyetik alanına girebilir. Araba kullanırken kullanılan pusulalar, üstlerine kullanılan elektriksel etki dolayısıyla düzeltilmelidir. benzer şekilde, gemiler de devasa miktarda çelik ve demir ihtiva ederler, bu da pusulanın doğruluğunu güçlü bir biçimde etkiler.

Pusulalar oldukça çok ayrıcalıklı seviye ve tasarıma sahiptir. Yürüyüşler için kullanılacak pratik bir pusula on-15 lira arasında olacaktır ve bu da tipik hobi yürüyüşleri için ihtiyacı karşılar. Ne mevcut ki, pusula fiyatları aletin yapımına ve yapabileceklerine bağlı olarak yüzlerce liraya kadar çıkabilir. ayrıca, yürüyüşçüler için tasarlanmış kol saati şeklinde pusulalar da mevcuttur ve çoğunlukla 150 lira civarındadır.

kelime sayısı: 389

Buscamigos Eğitim Portalı

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir hadise yahut olguyu, insan ilişkilerini ve ayrıcalıklı insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” diyoruz. “Roman” terimi, Roma imparatorluğu içindeki halkların kullandığı bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Latince ile yazılan ilk destan ve kamu öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün ismi olmuştur. Buscamigos Eğitim Portalı

Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden birisi olan roman; olayları yer, süre ve kişi kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır. Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir. Sosyal hayatta insanların veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır. Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir fikir etrafında birleştirerek yansıtır. Buscamigos Eğitim Portalı

Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür. Yazar, anlattığı olayı, bireyleri gerçekten olsa da bunları yine yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez. Roman, hayatımızın tekrar üretimi ya da yaratımıdır. Romanda gerçekte romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır. Romanın geçtiği sosyal çevre içinde dine, felsefeye, ahlaka, siyasete yer verilmektedir. Romancı, okuyucuyu etkilemek, okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır. Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin veya birkaçının yazdığı anı şeklinde yada roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik biçimde yazılır. Buscamigos Eğitim Portalı

Romanın öğeleri

Roman dört temel öğeden oluşur. Romanın kurgusunu yapan dört temel öğe “yer, zaman, olaylar zinciri ve şahıs kadrosu “dur. Bazı romanlarda bunlara “fikir” unsuru da eklenir.

1. kişi (kahramanlar): Romanların çoğunda geniş bir şahıs kadrosu vardır. Romanda başkarakter ve yardımcı karakterler bulunmakta. Romanda kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Roman kahramanının yaşamı, geniş bir süre çerçevesi içinde baştan sona anlatılır. Roman bireyleri “tip” ve “karakter” olarak karşımıza menfaat. Buscamigos Eğitim Portalı

Tip: belirgin bir sınıfı ve ya dikkat çekici bir insan eğilimini temsil eden kişidir. Tip evrenseldir, genel özelliklere sahiptir. Tipler “sevecen tip, alıngan tip, kıskanç tip, sosyal tip” benzeri, bireysel olmaktan aşırı; başkalarında da bulunan ortak özellikler taşıyan ve bu nitelikleri en belirgin şekilde temsil eden kişi yada şahıs grubudur.

karakter: Romanda olumlu, menfi yönleri ile verilen, belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilerdir. ira, kendine özgüdür. Karakterler genel temsil niteliği göstermez. Karakterler, aniden fazla niteliği belirlenmiş, tipik olan birkaç özelliği ile bireyin iç çatışmaları ve çıkmazlarını verme vazifesini yüklenmiş roman şahıslarıdır. Karakterler çok fazla yönlü olup, değişkenliğe sahip insanlar oldukları için bunlara “yuvarlak roman kişisi” de denmektedir.

2. hadise: Romanlar, temel bir olay etrafında gelişen ve iç içe geçmiş çok sayıda olaydan oluşur. Romanda anlatılan olaylar hayattan alınabileceği benzeri, tarihten, anılardan, okunan kitaplardan ve masallardan da alınabilir. önemli olan, konunun gerçeğe uygun olmasıdır. Romanda olaylar her yönüyle ayrıntılı şekilde işlenir. Her hadise bir nedene bağlanır. Böylece okuyucu, romanın içine çekilir. Buscamigos Eğitim Portalı

3. çevre (yer): Romanlardaki kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir çevre. insanlar gibi, roman bireyleri de belirgin bir çevrede yaşar. Bu çevre, okuyucuya betimleme yoluyla anlatılır. Romanda olayların geçtiği ve şahısların yaşadığı yerler, etraf ve öteki mekânlar çok ayrıntılı biçimde verilmektedir.

4. zaman: Romanlarda süre kavramı belirgindir. olay ve ya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Romanlarda fiiller ekseriyetle “-di’li geçmiş zaman” kipinde kullanılır. Klasik romanda süre “geçmiş, şimdiki ve ati zaman” olmak üzere 3 dilimde verilmektedir. modern romanda bu anlayış etkin değildir. bireyin hatırlama yeteneğinden yararlanılarak zamanlar arası geçiş yapılır. iç içe değişik süre dilimlerinden söz edilebilmektedir. Birkaç süre bir arada kullanılabilir. şuur akışı tekniğiyle geriye dönüşler yahut ileriye gidişler olabilir.

5. fikir: çoğu romanın fikirsel bir yönü de bulunur. Romandaki olayların, durumların ve davranışların nedenleri araştırılır; insanların psikolojik tahlilleri yapılır ve olayların sonuçları üstünde durulursa romanın ana düşüncesi ve destekçi düşünceleri belirlenebilir. Buscamigos Eğitim Portalı

altı. lisan ve anlatım: Her romana, eserini kendine özgü görüş, anlayış ve anlatış durumuna göre oluşturur. Anlatmaya bağlı eserlerde, bilhassa de roman ve hikâyeler birinci ve ya üçüncü kişi ağzından anlatılır. “Birinci kişili anlatım’da “ben, biz”; ‘üçüncü kişili anlatım’ da eserlerde “o, onlar” özneleri kullanılır. Yüklemler bu öznelere göre çekimlenir. bununla birlikte bu tür eserlerde üç tür anlatıcı bakış açısından söz edilmektedir. “Dün Ali ile Ayşe’yi eve çağırdım. birlikte ders çalıştık.”Burada birinci kişili anlatım söz konusudur. “Dün Ali ile Ayşe ‘yi eve çağırdı. birlikte ders çalıştılar.” Burada üçüncü kişili ifade söz meselesidir. Buscamigos Eğitim Portalı

KÖRFEZ’E ÜNİVERSİTE İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kocaeli üniversitesi (KOü) Körfez Kara ve Raylı Sistemler Yüksekokulu için eski belediye binasında hummalı bir çalışma başlatıldı. türkiye\`de ilk defa Körfez\`de açılacak olan bu bölüm hem Körfez\`in hem de ülkenin geleceğine fer tutacak. Son derece uygar bir üniversite olacak plan yüzde yüz son teknolojik ürünlerle donatılacak. içerisinde birçok niteliği barındıracak olan üniversite toplamda 4 bin metrekare alana yapılacak.

iNCELEME YAPTıLAR
Körfez\`de vizyon projeleri hayata geçirmeye başlayan belediye başkanı ismail Baran, üniversitenin yapımı esnasında projeyi adım adım takip ediyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde incelemek için eski belediye binasına gelen belediye başkanı ismail Baran ve Kocaeli üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir çakır çalışmaları proje üzerinde takip etti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve birim müdürleri de başkan Baran\`a eşlik etti.

ESKi BELEDiYE BiNASı
Körfez Belediye Başkanı ismail Baran\`ın sık mesai harcadığı planların başında gelen Kocaeli üniversitesi Kara ve Raylı Sistemler Yüksekokulu\`nun yapımına hızlı bir biçimde devam ediyor. zaman süre çalışmaları yerinde inceleyen başkan Baran çalışmalar meselesi için da belediye yetkililerinden bilgiler alıyor. çalışma birçok ilçede bulunan üniversiteye örnek olacak. Eski belediye binasını baştan aşağıya restore eden Körfez Belediyesi, kente son derece yakışır bir projeyi hayata geçirecek.

KöRFEZ\`E değer KATACAK
Liman kenti olan Körfez’e kurulacak olan Kocaeli üniversitesi Kara ve Raylı Sistemler Yüksekokulu ilçenin değişimine öncü olacak. Körfez’e kurulacak üniversitenin ardından ilçede sosyal ve ekonomik yaşam değişecek. Körfez’de üniversite sayesinde oldukça çok ihtiyaç boy gösterecek kafeterya ve lokanta sayısı artacak. ilçe nüfusu artacağından ekonomi daha da canlanacak. Kiralık konut ihtiyacı doğacak. ilçenin beklentileri öğrencilerin buraya gelmesiyle daha da farklılaşacak ve Körfez kazanacak.

MEB mahkemenin göreve iade kararını tanımadı

Görevlerinden alınmaları yargı yönünden hukuka aykırı bulunan 30 müdür konusunda göreve iade kararı verildi.
milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yargı kararıyla eski görevlerine dönmeyi bekleyen müdürleri görevlerine iade etmek yerine tekrardan sınava tabi tutma kararı aldı.

MEB’den vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, yargı kararı ile görevlerine dönme kararı verilen müdürlerin tekrardan değerlendirmeye tabi tutulması istendi. Buna göre, yargı nedeni ile haklı bulunarak görevlerine iade edilen müdürler, MEB’in isteği üzerine yine sınava alınacak. Sendikalar ise bir duruma tepki gösterdi. Sendika temsilcileri, MEB’in bu kararını, \”MEB, müdürler meselesinde yanlış yapıyor. Hatayı hatayla düzeltmeye çalışıyor.\” diye tepki gösterdi.

Eskişehir vilayet milli Eğitim Müdürlüğü sebebi ile dönem başında değerlendirmeye tabi tutulan kentteki 171 mektep müdüründen 79’u 75 puanın altında kalarak müdürlükleri düştü. 75 puan barajını geçen 92 mektep müdüründen 65’i iktidar yanlısı Eğitim Bir-Sen üyelerinden atandı. Bu durum tepkilere sebep oldu. 75 puanın altında kalarak, öğretmenliğe dönen eğitimcilerden birçoğu durumu yargıya taşıdı.

Eskişehir 1. ve 2. meslek Mahkemeleri, müdürlüğü düşürülen 30 eğitimcinin itirazlarını görüştü. Mahkeme, değerlendirme işlemlerinin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararını aldı. Böylelikle mahkeme, beş ay önce yöneticilik görevleri düşürülen 30 eski müdürün, 30 gün arasında eski okullarına tekrar müdür olarak arka dönmelerine karar verdi. Mahkemenin verdiği 30 gündelik karar bugün için doldu. lakin mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen müdürler, eski görevlerine dönmenin heyecanını yaşarken, bu kez MEB’den gelen ‘yine sınav yapılacak’ yazısıyla şoke oldu.

Dr. Şahin Karasar: Üniversiteyi ORKESTRA ŞEFİ gibi yönetiyorum

önce fizik, sonra arkeoloji bölümlerini deneyen Maltepe üniversitesi Rektörü Prof. Dr. şahin Karasar, son şekilde iletişim bölümünü seçerek bölgesini bulduğunu söylüyor. Mesleki kariyeri boyunca uygulamanın içinde olan Prof. Dr. Karasar, oldukça çok belgesele imza atmış bir ad. iletişimci olmanın yönetime katkısı olduğunu anlatım eden Prof. Dr. Karasar, kendisini caz orkestrası şefine benzeterek, “Caz orkestrası şefi ekibin içindendir. Herhangi bir enstrümanı çalar. çalarken de ekibini yönetir. Ben de onu uygulamaya çalışıyorum” diyor.

Özür durumunun bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

milli Eğitim Bakanlığı, 2015 yılı Ocak ayı vilayet içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
MEB\`e bağlı eğitim kurumlarında görev oluşturan öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile umumi ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklik müracaat sonuçları açıklandı.
MEB\`in internet sitesinden yapılan açıklamada, atama ve görevlendirmelerin, kadrolu öğretmenler için kararname, sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacağı duyuruldu. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 23 Ocak\`tan itibaren gerçekleştirilecek.
Bakanlık yetkilileri, atamaların milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı\`nın talimatıyla halen yürürlükte bulunan öğretmen tayin etme Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden diş hekimlerine ücretsiz eğitim

istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 27 şubat 2015 tarihinde diş hekimlerine hususi ücretsiz olarak Periodontoloji ve Oral implantoloji eğitimi düzenlenecek.

istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın ve Mis Dent işbirliğiyle 27 şubat 2015 Cuma günü 12:15-17:00 saatleri içinde istanbul Aydın üniversitesi Florya Yerleşkesi A Blok Konferans Salonu’nda Periodontoloji ve Oral implantoloji eğitimi düzenlenecek.
istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç’in konuşmasıyla başlayacak olan seminerde; istanbul üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana ilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Korkud Demirel “Pembe Estetik”, istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve çene Cerrahisi Ana ilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elçin Bedeloğlu “implantolojide ön Bölge Estetiği: evre aşama Cerrahi ve Protetik Yönlendirme”, Ağız, Diş ve çene Cerrahisi Uzmanı Dr.Tolga Gülçicek ise “Tek Dişten Total Dişsizliğeimplantolojide immediate Kavramı” konularıyla eğitim verecek.
Eğitim, diş hekimlerine yönelik ve bedava olarak gerçekleşecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden diş hekimlerine ücretsiz eğitim

istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 27 şubat 2015 tarihinde diş hekimlerine hususi bedava şekilde Periodontoloji ve Oral implantoloji eğitimi düzenlenecek.

istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın ve Mis Dent işbirliğiyle 27 şubat 2015 Cuma günü 12:15-17:00 saatleri arasında istanbul Aydın üniversitesi Florya Yerleşkesi A Blok Konferans Salonu’nda Periodontoloji ve Oral implantoloji eğitimi düzenlenecek.
istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç’in konuşmasıyla başlayacak olan seminerde; istanbul üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Korkud Demirel “Pembe Estetik”, istanbul Aydın üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve çene Cerrahisi Ana bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elçin Bedeloğlu “implantolojide ön Bölge Estetiği: evre aşama Cerrahi ve Protetik Yönlendirme”, Ağız, Diş ve çene Cerrahisi Uzmanı Dr.Tolga Gülçicek ise “Tek Dişten Total Dişsizliğeimplantolojide immediate Kavramı” konularıyla eğitim verecek.
Eğitim, diş hekimlerine yönelik ve bedava şekilde gerçekleşecek.

Bahçeşehir’e büyük eğitim yatırımı!

Bahçeşehir’in gözde okullarının bulunduğu, ‘’okullar bölgesi’’ diye anılmaya başlayan bölgede 12.500 m. kapalı alana sahip modern bir kampüs projesine başlayan Vizyon Koleji, Mart ayından itibaren tanıtım ofisinde, tüm sınıflarda kayıt almaya başlıyor.

orijinal eğitim Modeli FLEXA Otoritelerce Dünyaya misal Gösteriliyor
Vizyon Koleji 21.yüzyıl becerilerini ön plana çıkaran teknolojik eğitim konseptiyle hem öğrencilerini dünya vatandaşı durumuna getiriyor, hem de yaşam boyu sürdürülebilir yüksek başarı hedefleyen bir eğitim modeli uyguluyor. ABD merkezli, dünyanın en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri organizasyonu ıSTE, Vizyon Kolejinde kullanılan FLEXA eğitim modelini yerinde inceledi ve örnek alınması gereken innovatif eğitim uygulaması şekilde gösteriyor.

SEBiT plan Okulu olan Vizyon Koleji büyük bir AR-GE gücüne sahip.
Vizyon Koleji, Türkiye’nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBiT’in Türkiye’deki ilk ve tek plan Okuludur. FLEXA eğitim modeli kapsamında uygulanan teknolojik eğitim altyapısı, eğitsel içerik ve ölçme değerlendirme araçları merkezi ODTü Teknokent’de bulunan SEBıT vasıtası ile organize edilmektedir ve izleniyor. ABD, çin, Malezya ve S.Arabistan’da 21. yy. eğitim altyapılarını yapan SEBıT, plan Okulu çalışmasını dünyaya örnek olacak Türk okulu projesi olarak tanımlıyor.

Arizona State üniversitesi işbirliğiyle Dünya Standartlarında muallim Altyapısı oluşturuluyor.
Eğitimde başarıyı yakalamış olan ülkelerde, başarının ana unsuru iyi yetişmiş öğretmenlerdir. hiçbir yerde eğitimin kalitesi, öğretmen kalitesini geçemiyor. Bu farkındalıkla, başlatılan Vizyoner öğretmen Akademisi projesi, eğitim bilimleri dalında uluslararası otoritelerden olan Arizona State üniversitesi (ASU ) işbirliğiyle uluslararası bir başarı öyküsüne dönüşüyor. Vizyoner öğretmen Akademisi devamlı eğitim ve sistematik arka bildirimler ile Vizyon Koleji öğretmenlerini 21. yüzyıl becerilerine hakim, uluslararası standartlarda, üst düzey öğrenme liderleri haline getiriyor.

TED Ankara Kolejliler; Hem yardım ettiler, hem eğlendiler

TED Ankara Koleji öğrencileri CAS programı kapsamında Mangala etkinliği düzenledi.
Ankara Kutalmisbey Ortaokuluna yardim amaciyla TED Ankara Koleji ogrencilerinin Vidad Elemin şemşir koordinatörlüğünde yuruttugu CAS programi kapsaminda TED Ankara Koleji Gölbaşı yerleşkesinde Mangala etkinligi gerceklestirildi. faaliyet kapsamında; önce,Ankara Kutalmisbey Ortaokulu matematik ogretmeni Seda Sünker ve ögrencileri, TED Ankara Kolejli abla ve abilerine Mangala oyununu ögrettiler.

Sonra, Mangala araştırmacısı Serdar Asaf Ceyhan\`ın hazirlamis oldugu Mangala film ve klip gosterimini izlediler ve ardindan \”TED Ankara Koleji Mangala turnuvası\” \`na katıldılar. 106 öğrencinin katıldığı Mangala Turnuvasında çekişmeli geçen final karşılaşmaları sonucunda TED Ankara Koleji Lisesinden Aras Eroğlu, Nil Mumcu ve Mustafa şimşek Pekdoğan dereceye girdiler.Turnuvada dereceye giren öğrencilere Mangala oyun setleri ve madalyaları TED Ankara Koleji Müdür Muavini Serdar Dilekcan sebebi ile verildi.

CAS programı kapsamında TED Ankara Koleji öğrencilerinin yapmış olduğu etkinlikler Nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Bu etkinlilerden elde edilecek gelir ile Ankara Kutalmışbey Ortaokulu\`nun eğitim materyalleri ihtiyaçları karşılanacak.